Välkommen till Linköpings Närradioförenings Webbradio

Webbradio

Genom att klicka på figuren ovan öppnas ett litet fönster och radion startar automatiskt. Detta fungerar på de flesta system, om det misslyckas finns det olika lösningar nedan. Första gången kan man behöva godkänna ett par säkerhetsfrågor.

Framtiden går mot digital radio men när det nuvarande analoga nätet försvinner är fortfarande oklart. Hur det än går är Linköpings närradio tekniskt förberedd för framtiden. Webbradion som komplement till dagens analoga sändningar har börjat.

Vår webbradiotjänst finns på

LYSSNA TILL VÅR WEBB-SÄNDNING! Sändning i 24 kbit/s, 22 kHz mono, för långsam internetförbindelse som telefonmodem. Om det inte fungerar försök klicka här.
Maximalt 40 samtidiga lyssnare.

LYSSNA TILL VÅR WEBB-SÄNDNING! Sändning i 64 kbit/s, 22 kHz. Om det inte fungerar försök klicka här.
Maximalt 100 samtidiga lyssnare. Detta är den kvalitet som erhålles genom att klicka på figuren ovan.

För att lyssna till Windows Media Audio-filen kan Du t.ex. använda Windows Media Player, som oftast redan finns i en PC. Det går även bra att lyssna med Apple QuickTime eller med realPlayer. Formatet är MP3.

Alternativt kan Du lyssna till en variant i formatet AAC+ med ännu bättre kvalitet. För att lyssna kan Du t.ex. använda Winamp, som kan laddas ner för PC.

LYSSNA TILL VÅR WEBB-SÄNDNING I AAC+. Sändning i 128 kbit/s, 44,1 kHz
Maximalt 20 samtidiga lyssnare.

Om Du vill kan Du se hur många som lyssnar vid ett visst tillfälle genom att klicka här för MP3 (telefonmodem) eller här för MP3 eller här för AAC+.

Linköpings Närradio finns nu tillgängligt från webbradion Argon iNet 1 under namnet Radio Linkoping, dvs utan prickar över o.


Tips

På alla datorer räcker det inte med att man klickar på länken ovan för att ljudet skall höras. Om Du har Windows Internet Explorer bör Windows Media Player startas automatiskt när Du klickar på figuren Webbradio, om Du har minst version 9 av Media Player installerad. -- Under Microsoft XP Release 3 fungerar det att klicka på figuren Webbradio om man användet Internet Explorer 8 eller Mozilla Firefox 38!

Under Microsoft Windows 8.1 fungerar det att klicka på figuren Webbradio om man använder Internet Explorer 11 men under Mozilla Firefox 38, måste man även klicka på stream1.asx i det nya fönstret. Däremot fungerar det inte att klicka på figurem under Chrome eller Opera.

Vid Windows Media Player kan man kopiera adressen "http://www.linkopingsnarradio.se:8004/" och lägga in den via "Arkiv" till "Öppna URL".

Om Du inte använder Internet Explorer kan Du lägga in filen LNF.asx på Din Windows-dator med ett namn som slutar med .asx. Skapa sedan en genväg till den så kan Du enkelt starta Windows Media Player att spela vårt program!

Vid realPlayer kan man kopiera adressen "http://www.linkopingsnarradio.se:8004/listen.pls" och lägga in den via "File" och "Open".

Du får bättre kvalitet om Du byter ut "8004" ovan mot "8000". Om Du har problem kan Du kontakta någon av oss på Närradion, se nedan.

Under Linux Ubuntu fungerar spelaren XMMS bra för MP3. Alternativt kan man använda Rhythmbox, men man måste då installera det paket som Ubuntu kallar "restricted". Med programmet VLC kan du även spela AAC+.

Under Linux på ASUS Eee PC fungerar det bra att klicka på figuren Webbradio ovan.


Senast modifierad: 22 oktober 2015
Ansvarig för dessa Webbsidor: Bo Einarsson
Epost: bo.einarsson1@comhem.se