Kostnader för närradiosändningar inom Linköpings Närradioförening

För föreningar som sänder i Linköpings Närradioförenings regi gäller följande kostnader:

  1. Medlemsavgift i Linköpings Närradioförening, 1000 kr/år och förening.
  2. Rörlig avgift för sändaren inkluderande upphovsrättsavgifter för musik och uppläsning:

Hyra av studio

Dessutom tillkommer kostnader för studio. Närradioföreningen har ingen egen, men rekommenderar utnyttjande av studio hos Radio Linköping (Pingstkyrkan), med en uppgiven kostnad 275 kronor/timme utan tekniker eller 250 kronor/halvtimme med tekniker.

Numera kan vi även erbjuda reprissändningar till priset 50 eller 125 kr per tillfälle (beroende på hur materialet överlämnas). (Ovanstående timavgiften 100 kronor per sändningstimme tillkommer naturligtvis.)

Krister Nyman


Senast modifierad: 7 mars 2020
krinyman@gmail.com